Etnografía

Arquitectura da auga

A sociedade galega foi básicamente rural ata mediados do século XX. O 80% da poboación vivía no campo e nove de cada dez habitantes traballaban na agricultura. Este sistema agrario caracterizábase por un aproveitamento máximo dos recursos naturais, o que creaba unha importante dependencia do medio. A produción agraria víase ligada ao papel fundamental da auga.

Ler máis »

Toponimia e microtoponimia

O estudo da toponimia é moi importante porque achega importantes datos históricos, xeográficos, económicos e etnográficos, pero tamén desde o punto de vista cultural, porque os topónimos son testemuña do patrimonio material e inmaterial que en ocasións permanece esquecido ou oculto e en moitos casos só queda no rexistro da memoria oral

Ler máis »