Valores Artísticos e Arquitectónicos

O convento construído no século XII seguía as técnicas e deseños propios do Románico. Desa época o edificio só conserva dous arcos de medio punto e parte do claustro.