Valor arquitectónico e paisaxístico:

O psiquiátrico de Conxo ocupa o fermoso edificio do antigo mosteiro, que conserva arcos románicos no claustro, a fachada é obra de Simón Rodríguez, e a portería de Fernández Sarela, con escudo e imaxes de santos mercedarios da orde que o ocupara ata a desamortización que os obriga a deixar o mosteiro.