NAS RIBEIRAS DO SAR: CONXO

  • Carballeira do Restollal
  • Claustro medieval do Mosteiro de Conxo
  • O río en Conxo
O Sar e Conxo

O Sar e Conxo

A relación entre o río Sar e o barrio de Conxo é unha simbiose que ata agora estivo oculta para a maioría e que aporta múltiples datos sobre a historia de Santiago

O primeiro ferrocaril

O primeiro ferrocarril

O primeiro ferrocarril en Galicia saliu da estación de Cornes, Conxo, en 1873 con dirección a Carril, Vilagarcía de Arousa, moito tempo despois da primeira líña férrea en Cataluña

O banquete de Conxo

O Banquete de Conxo

O Banquete de Conxo foi un acto de confraternización entre obreiros, artesans e estudantes que actuaron de camareros nun acto considerado como socialista e escandaloso

Mosteiro e manicomio

O máis emblemático dos edificios de Conxo é por sí so un cúmulo de historias e vivenzas que deron pe a libros  documentais sobre él. Acercamonos a ísta destacada construcción

Un cruceiro maldito

O cabaleiro Ramírez de Arellano nunca imaxinou que o seu duelo no século XVII acabaría dando lugar a unha das lendas máis rechamantes da historia compostelana co cruceiro na sua memoria