Historia do manicomio Conxo

Durante setenta anos foi o único centro psiquiátrico en Galicia