Construcións para o tránsito

As comunicacións dentro dos espazos agrarios permitían o desenvolvemento destos lugares