Áreas de espazo agrario

Son as entidades que constitúen por si mesmas un espazo agrario