A POSTERIORI…

Ao redor da estación de Cornes, levántanse almacéns de aceite, viño, carbón, froita, sal, madeira, cemento etc.